Pavlíkov

Pavlíkov je obec, která leží 7 km jižně od okresního města Rakovníka ve směru hlavního tahu Rakovník – Rokycany. Obec vznikla mezi léty 1200 -1341. Za vlády Jana Lucemburského byl Pavlíkov uváděn jako manství Křivoklátské řídící se právem německým stejně jako sedláci v Hudlicích. Roku 1585 byl Pavlíkov propuštěn z manství a stal se statkem zpupným. Jako dědictví se Pavlíkov stal po roce 1660 majetkem rodiny Renšperků ze Skřivaně. Od roku 1776 byl na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha ze 14. století postaven kostel svaté Kateřiny za přispění patrona Karla Egona Fürstenberka. V roce 1780 byla založena v Pavlíkově škola, r. 1896 první obecní pošta a v roce 1948 mateřská škola.

 

V obci pracují tyto společenské organizace: Klub žen, hasičský záchranný sbor, při Obecním úřadě Sbor pro občanské záležitosti a myslivecké sdružení. Sportovní klub Pavlíkov zajišťuje různé sportovní akce a soutěže. K nejoblíbenější sportům patřila a stále patří kopaná.